1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 66 cửa hàng toàn quốc

 • Độc quyền tại LUG

  IT

  Vali Curvature IT12-2520

  1.590.000₫ 3.972.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 530.000₫
 • IT

  Vali Tidal IT16-2327-08

  3.273.000₫ 6.545.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.091.000₫
 • IT

  Vali Ecstatic IT16-2428-08

  3.278.000₫ 6.556.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.092.667₫
 • IT

  Vali Beaming IT12-2342-04

  2.723.000₫ 5.445.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 907.667₫
 • IT

  Vali Revitalized 12_2446_08

  3.135.000₫ 6.270.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.045.000₫
 • IT

  Vali Abroad IT12-2419-04

  3.135.000₫ 6.270.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.045.000₫
LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 66 cửa hàng