1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 71 cửa hàng toàn quốc

- Đặt hàng online tại website: https://lug.vn/

- Đặt hàng thông qua tổng đài miễn phí: 1800 6646

- Đặt hàng trực tiếp trên Facebook: https://www.facebook.com/lug.vn/

LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 71 cửa hàng