1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 68 cửa hàng toàn quốc

Text

CÓ 3 LOẠI MỆNH GIÁ CHO BẠN LỰA CHỌN



ĐIỀU KIỆN MUA PHIẾU MUA HÀNG



Phiếu được bán tại hệ thống CH LUG toàn quốc

Không sử dụng Phiếu Mua Hàng để mua Phiếu Mua Hàng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHIẾU MUA HÀNG



Phiếu được bán tại hệ thống CH LUG toàn quốc

Không sử dụng Phiếu Mua Hàng để mua Phiếu Mua Hàng

LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 68 cửa hàng