1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 66 cửa hàng toàn quốc

 • Số lượng có hạn

  Aber

  Vali PP02_New

  990.000₫ 3.960.000₫ -75%
  Hoặc trả trước 330.000₫
 • Số lượng có hạn

  Lusetti

  Vali Keelin LS1182

  990.000₫ 1.980.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 330.000₫
 • Số lượng có hạn

  Municase

  Vali Lucas M006

  990.000₫ 1.980.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 330.000₫
 • Vali Neil PW01

  1.200.000₫ 3.000.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 400.000₫
 • Vali Eira PW02

  1.200.000₫ 3.000.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 400.000₫
 • Vali Farah PW05

  1.200.000₫ 3.000.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 400.000₫
 • Vali Salantar PW06

  1.200.000₫ 3.000.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 400.000₫
 • Vali Wooden LS1901

  1.500.000₫ 3.750.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 500.000₫
 • Vali Praise PC129E

  1.900.000₫ 4.780.000₫ -61%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Rachel EL31252

  1.900.000₫ 4.750.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Keisha SB1401

  1.900.000₫ 4.750.000₫ -60%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Blair EL31255

  1.900.000₫ 2.190.000₫ -14%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Regina A822

  1.900.000₫ 3.800.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Litex A893

  2.900.000₫ 7.614.000₫ -62%
  Hoặc trả trước 966.667₫
 • Tặng kèm thẻ tên

  Conwood

  Vali Brian CT563 + (quà tặng thẻ tên)

  1.900.000₫ 3.580.000₫ -47%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Tặng kèm thẻ tên

  Conwood

  Vali Lani CT716 + (quà tặng thẻ tên)

  1.900.000₫ 3.580.000₫ -47%
  Hoặc trả trước 633.333₫
 • Vali Vita PP10

  2.900.000₫ 8.780.000₫ -67%
  Hoặc trả trước 966.667₫
 • Đồng giá 3 size

  Echolac

  Vali Square PC005

  2.900.000₫ 5.580.000₫ -49%
  Hoặc trả trước 966.667₫
LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 66 cửa hàng