1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 66 cửa hàng toàn quốc

 • ĐỘC QUYỀN KÊNH ONLINE LUG.vn

  IT LUGGAGE

  Vali The Lite Impression IT12-2096-DOG + (quà tặng ổ khóa)

  1.390.000₫ 2.780.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 463.333₫
 • Tặng kèm ổ khóa khi mua sản phẩm

  IT LUGGAGE

  Vali Modernity IT12_2558 + (quà tặng ổ khóa)

  3.972.000₫
  Hoặc trả trước 1.324.000₫
 • ĐỘC QUYỀN KÊNH ONLINE LUG.vn

  IT LUGGAGE

  Vali The Lite Impression IT12-2096-CAT + (quà tặng ổ khóa)

  1.390.000₫ 2.780.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 463.333₫
 • Vali Beaming IT12-2342-04

  2.723.000₫ 5.445.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 907.667₫
 • Vali Abroad IT12-2419-04

  3.135.000₫ 6.270.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.045.000₫
 • Vali Revitalized 12_2446_08

  3.135.000₫ 6.270.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.045.000₫
 • Vali Tidal 16_2327_08

  3.273.000₫ 6.545.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.091.000₫
 • Vali Ecstatic 16_2428_08

  3.278.000₫ 6.556.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 1.092.667₫
LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 66 cửa hàng