Giao Hàng Siêu Tốc 2H Tại Hồ Chí Minh và Hà Nội
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng vali từ 990K
{"txtDisplayText":"Vali miễn phí","txtResultText":"Chúc mừng trúng Vali","txtBackgroundColor":"#ff0000","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"20","IsCouponCode":"true","CouponCode":"4444","id_type":1},{"txtDisplayText":"Balo miễn phí","txtResultText":"Chúc mừng trúng Balo.","txtBackgroundColor":"#24CFFF","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"4000","id_type":2},{"txtDisplayText":"Voucher 1m","txtResultText":"Chúc mừng trúng Voucher 1m","txtBackgroundColor":"#5CFFA0","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"645123","id_type":3},{"txtDisplayText":"Voucher 500k","txtResultText":"Chúc mừng trúng Voucher 500k","txtBackgroundColor":"#7A6EFF","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"12345","id_type":4},{"txtDisplayText":"Voucher 300k","txtResultText":"Chúc mừng trúng Voucher 300k","txtBackgroundColor":"#FFC457","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"555666","id_type":5},{"txtDisplayText":"Voucher 100k","txtResultText":"Chúc mừng trúng Voucher 100k","txtBackgroundColor":"#46C97D","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"959595","id_type":6},{"txtDisplayText":"Quà may mắn","txtResultText":"Chúc mừng trúng quà may mắn.","txtBackgroundColor":"#87D9FF","ddlGravity":"","hdnGravityPerc":"13.33333","IsCouponCode":"true","CouponCode":"786512","id_type":7}
LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 88 cửa hàng