Hỗ trợ giao hỏa tốc 2h tại HCM và HN
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng vali từ 990K

Giá sốc hôm nay

00 00 00
  • Freeship
  Vali Conwood PPT013
  Vali Conwood PPT013

  Vali Conwood PPT013

  Trả trước 950.000₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31267
  Vali Elle EL31267

  Vali Elle EL31267

  Trả trước 1.012.000₫
  Vali Holdall MHL032
  Vali Holdall MHL032

  Vali Holdall MHL032

  Trả trước 440.000₫
  • Freeship
  Vali Aber MHL027
  Vali Aber MHL027

  Vali Aber MHL027

  Trả trước 495.000₫
  Vali Aber MHL029
  Vali Aber MHL029

  Vali Aber MHL029

  Trả trước 440.000₫
  • Freeship
  Vali Aber PP805
  Vali Aber PP805

  Vali Aber PP805

  Trả trước 950.000₫
  • Freeship
  Vali Lusetti PP812
  Vali Lusetti PP812

  Vali Lusetti PP812

  Trả trước 1.650.000₫
  Vali Veres AB1195
  Vali Veres AB1195

  Vali Veres AB1195

  Trả trước 299.500₫
  • Freeship
  Vali Aber Chain EC01
  Vali Aber Chain EC01

  Vali Aber Chain EC01

  Trả trước 440.000₫
  • Freeship
  Vali Lug PP04
  Vali Lug PP04

  Lug

  Vali Lug PP04

  Trả trước 638.000₫
  • Freeship
  Vali Skie LS806
  Vali Skie LS806

  Vali Skie LS806

  Trả trước 766.500₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31282
  Vali Elle EL31282

  Vali Elle EL31282

  Trả trước 950.000₫
  Vali Holdall MD24135
  Vali Holdall MD24135

  Vali Holdall MD24135

  Trả trước 299.500₫

VALI CHỈ TỪ 599K Xem thêm >>

 • VALI CHỈ TỪ 599K
  Vali Holdall MD24135
  Vali Holdall MD24135

  Vali Holdall MD24135

  Trả trước 199.667₫
  Vali Veres AB1195
  Vali Veres AB1195

  Vali Veres AB1195

  Trả trước 199.667₫
  Vali Sharon LS1150
  Vali Sharon LS1150

  Vali Sharon LS1150

  Trả trước 296.667₫
  • Freeship
  Vali Aber MHL027
  Vali Aber MHL027

  Vali Aber MHL027

  Trả trước 330.000₫
  • Freeship
  Vali Aber Chain EC01
  Vali Aber Chain EC01

  Vali Aber Chain EC01

  Trả trước 293.333₫
  Vali Holdall MHL032
  Vali Holdall MHL032

  Vali Holdall MHL032

  Trả trước 293.333₫
  Vali Aber MHL029
  Vali Aber MHL029

  Vali Aber MHL029

  Trả trước 293.333₫
  • Freeship
  Vali Conwood PPT013
  Vali Conwood PPT013

  Vali Conwood PPT013

  Trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31267
  Vali Elle EL31267

  Vali Elle EL31267

  Trả trước 674.667₫
  • Freeship
  Vali Lusetti PP812
  Vali Lusetti PP812

  Vali Lusetti PP812

  Trả trước 1.100.000₫

Xem thêm sản phẩm khác

VALI Giảm ĐẾN 80% Xem thêm >>

 • VALI Giảm ĐẾN 80%
  • Freeship
  Vali Conwood PPT013
  Vali Conwood PPT013

  Vali Conwood PPT013

  Trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31267
  Vali Elle EL31267

  Vali Elle EL31267

  Trả trước 674.667₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31282
  Vali Elle EL31282

  Vali Elle EL31282

  Trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31281
  Vali Elle EL31281

  Vali Elle EL31281

  Trả trước 966.667₫
  • Freeship
  Vali IT Luggage IT12-2644-E08
  Vali IT Luggage IT12-2644-E08

  Vali IT Luggage IT12-2644-E08

  Trả trước 996.667₫
  • Freeship
  Vali DKNY DH18ML7
  Vali DKNY DH18ML7

  Vali DKNY DH18ML7

  Trả trước 1.087.333₫
  • Freeship
  Vali Atlas PC080SN22
  Vali Atlas PC080SN22

  Vali Atlas PC080SN22

  Trả trước 563.333₫
  • Freeship
  Vali Fluidity IT16-2708-08
  Vali Fluidity IT16-2708-08

  Vali Fluidity IT16-2708-08

  Trả trước 703.667₫
  • Freeship
  Vali Pagoda IT16-2371-08
  Vali Pagoda IT16-2371-08

  Vali Pagoda IT16-2371-08

  Trả trước 1.275.000₫
  • Freeship
  Vali IT Luggage IT15-2881-08
  Vali IT Luggage IT15-2881-08

  Vali IT Luggage IT15-2881-08

  Trả trước 1.126.667₫

Xem thêm sản phẩm khác

ĐỒNG GIÁ CHỈ TỪ 880K Xem thêm >>

 • ĐỒNG GIÁ CHỈ TỪ 880K
  Vali Holdall MHL032
  Vali Holdall MHL032

  Vali Holdall MHL032

  Trả trước 293.333₫
  • Freeship
  Vali Aber Chain EC01
  Vali Aber Chain EC01

  Vali Aber Chain EC01

  Trả trước 293.333₫
  • Freeship
  Vali Polys LT1701
  Vali Polys LT1701

  Vali Polys LT1701

  Trả trước 1.100.000₫
  • Freeship
  Vali Lusetti PP812
  Vali Lusetti PP812

  Vali Lusetti PP812

  Trả trước 1.100.000₫
  • Freeship
  Vali Lusetti LS2317
  Vali Lusetti LS2317

  Vali Lusetti LS2317

  Trả trước 396.667₫
  • Freeship
  Vali Lug PP04
  Vali Lug PP04

  Lug

  Vali Lug PP04

  Trả trước 425.333₫
  • Freeship
  Vali Skie LS806
  Vali Skie LS806

  Vali Skie LS806

  Trả trước 511.000₫
  • Freeship
  Vali Nolan LS802
  Vali Nolan LS802

  Vali Nolan LS802

  Trả trước 333.333₫
  • Freeship
  Vali Bubule BB-EL
  Vali Bubule BB-EL

  Vali Bubule BB-EL

  Trả trước 591.000₫
  • Freeship
  Vali Bubule BB-PPL013
  Vali Bubule BB-PPL013

  Vali Bubule BB-PPL013

  Trả trước 690.000₫

Xem thêm sản phẩm khác

COMBO KÌ NGHỈ Xem thêm >>

 • COMBO KÌ NGHỈ
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món LS1159 Size 20
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món LS1159 Size 20

  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món LS1159 Size 20

  Trả trước 463.333₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món PP02 Size 20
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món PP02 Size 20

  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món PP02 Size 20

  Trả trước 796.667₫
  • Freeship
  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 24&28
  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 24&28

  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 24&28

  Trả trước 993.333₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món LS1159 Size 24
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món LS1159 Size 24

  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món LS1159 Size 24

  Trả trước 463.333₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 24
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 24

  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 24

  Trả trước 796.667₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 28
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 28

  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món PP02 Size 28

  Trả trước 796.667₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món EL31281 Size 20&24
  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món EL31281 Size 20&24

  Combo Kỳ Nghỉ 3 Món EL31281 Size 20&24

  Trả trước 1.933.333₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 20&28
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 20&28

  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 20&28

  Trả trước 1.933.333₫
  • Freeship
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 24&28
  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 24&28

  Combo Kỳ Nghỉ 2 Món EL31281 Size 24&28

  Trả trước 1.933.333₫
  • Freeship
  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 20&24
  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 20&24

  Combo 3 Món Lusetti LS2317 Size 20&24

  Trả trước 860.000₫

Xem thêm sản phẩm khác

THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ Xem thêm >>

 • THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ
  • Freeship
  Vali Atlas PC080SN22
  Vali Atlas PC080SN22

  Vali Atlas PC080SN22

  Trả trước 563.333₫
  • Freeship
  Vali Forza PW005
  Vali Forza PW005

  Vali Forza PW005

  Trả trước 1.015.000₫
  • Freeship
  Vali Square Fx PC263FA
  Vali Square Fx PC263FA

  Vali Square Fx PC263FA

  Trả trước 1.381.667₫
  • Freeship
  Vali Square Pro PC185
  Vali Square Pro PC185

  Vali Square Pro PC185

  Trả trước 396.667₫
  • Freeship
  Vali Fusion PW004
  Vali Fusion PW004

  Vali Fusion PW004

  Trả trước 1.393.333₫
  • Freeship
  Vali Dynasty PC142A
  Vali Dynasty PC142A

  Vali Dynasty PC142A

  Trả trước 2.100.000₫
  • Freeship
  Vali Dynasty PC142Y
  Vali Dynasty PC142Y

  Vali Dynasty PC142Y

  Trả trước 2.100.000₫
  • Freeship
  Vali Shogun PC148A
  Vali Shogun PC148A

  Vali Shogun PC148A

  Trả trước 2.420.000₫

Xem thêm sản phẩm khác

Sản Phẩm Bán Chạy Xem thêm >>

  Vali Holdall MD24135
  Vali Holdall MD24135

  Vali Holdall MD24135

  599.000₫ 1.980.000₫ -70%
  Hoặc trả trước 199.667₫
  Vali Veres AB1195
  Vali Veres AB1195

  Vali Veres AB1195

  599.000₫ 1.780.000₫ -66%
  Hoặc trả trước 199.667₫
  Vali Sharon LS1150
  Vali Sharon LS1150

  Vali Sharon LS1150

  890.000₫ 1.780.000₫ -50%
  Hoặc trả trước 296.667₫
  • Freeship
  Vali Aber MHL027
  Vali Aber MHL027

  Vali Aber MHL027

  990.000₫ 2.400.000₫ -59%
  Hoặc trả trước 330.000₫
  • Freeship
  Vali Aber Chain EC01
  Vali Aber Chain EC01

  Vali Aber Chain EC01

  880.000₫ 4.286.000₫ -79%
  Hoặc trả trước 293.333₫
  Vali Holdall MHL032
  Vali Holdall MHL032

  Vali Holdall MHL032

  880.000₫ 3.400.000₫ -74%
  Hoặc trả trước 293.333₫
  Vali Aber MHL029
  Vali Aber MHL029

  Vali Aber MHL029

  880.000₫ 2.400.000₫ -63%
  Hoặc trả trước 293.333₫
  • Freeship
  Vali Conwood PPT013
  Vali Conwood PPT013

  Vali Conwood PPT013

  1.900.000₫ 8.636.000₫ -78%
  Hoặc trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31267
  Vali Elle EL31267

  Vali Elle EL31267

  2.024.000₫ 6.780.000₫ -70%
  Hoặc trả trước 674.667₫
  • Freeship
  Vali Lusetti PP812
  Vali Lusetti PP812

  Vali Lusetti PP812

  3.300.000₫
  Hoặc trả trước 1.100.000₫
  • Freeship
  Vali Elle EL31282
  Vali Elle EL31282

  Vali Elle EL31282

  1.900.000₫ 5.390.000₫ -65%
  Hoặc trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Lug PP04
  Vali Lug PP04

  Lug

  Vali Lug PP04

  1.276.000₫ 6.380.000₫ -80%
  Hoặc trả trước 425.333₫
  • Freeship
  Vali Skie LS806
  Vali Skie LS806

  Vali Skie LS806

  1.533.000₫ 5.475.000₫ -72%
  Hoặc trả trước 511.000₫
  • Freeship
  Vali Aber PP805
  Vali Aber PP805

  Vali Aber PP805

  1.900.000₫ 2.380.000₫ -20%
  Hoặc trả trước 633.333₫
  • Freeship
  Vali Lusetti LS2317
  Vali Lusetti LS2317

  Vali Lusetti LS2317

  1.190.000₫ 3.580.000₫ -67%
  Hoặc trả trước 396.667₫
  • Freeship
  Vali Aber MHL010
  Vali Aber MHL010

  Vali Aber MHL010

  990.000₫ 2.400.000₫ -59%
  Hoặc trả trước 330.000₫

Xem thêm sản phẩm khác

BỘ SƯU TẬP

Chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho từng hành trình bạn đi, đồng hành trên từng bước chân giúp bạn mang về, gói trọn kỉ niệm, trải nghiệm & chia sẻ những cảm xúc đẹp nhất từ điểm đến.

HASHTAG #LUGVN ĐỂ CÓ CƠ HỘI XUẤT HIỆN TRÊN WEBSITE CỦA LUG NHÉ

LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 88 cửa hàng