1800 6646 (miễn phí) - Giao hàng toàn quốc

Hệ thống 66 cửa hàng toàn quốc

 • 100k
 • 200k
 • 500k
 • 1.000k
 • 2.000k
 • 3.000k
 • 5.000k

Voucher XXX

xx.000đ

(xxx.000đ)

Sổ lượng
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG

 • Voucher 100k
 • Voucher 200k
 • Voucher 500k
 • Voucher 1.000k
 • Voucher 2.000k
 • Voucher 3.000k
 • Voucher 5.000k

ĐẶT HÀNG

ĐIỀU KIỆN MUA VOUCHER

 • Phiếu được bán tại hệ thống cửa hàng LUG toàn quốc & Website LUG.vn
 • Không thể sử dụng Phiếu Mua Hàng để mua Phiếu Mua Hàng.
 • Không áp dụng đổi - trả Phiếu Mua Hàng.
 • Mua phiếu số lượng lớn (Trên 100 phiếu) vui lòng liên hệ số HotLine 1800 6646

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VOUCHER

 • Được áp dụng tại hệ thống cửa hàng LUG toàn quốc & Website LUG.vn
 • Phiếu Mua Hàng có giá trị thanh toán như tiền mặt, được kết hợp với các hình thức thanh toán khác khi mua sản phẩm tại cửa hàng.
 • Phiếu Mua Hàng chỉ được sử dụng cho 01 lần thanh toán.
 • Phiếu Mua Hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Không hoàn lại tiền thừa của Phiếu Mua Hàng sau khi thanh toán.
 • Phiếu được áp dụng cùng Chương trình khuyến mãi khác (trừ bộ KIT)
 • Phiếu Mua Hàng hợp lệ khi có dấu…. và chữ ký ….
 • LUG có quyền từ chối thanh toán nếu Phiếu Mua Hàng bị rách hoặc mã code không còn nguyên vẹn, mã code đã sử dụng.
 • Trong mọi trường hợp quyết định của LUG là quyết định cuối cùng.

KIỂM TRA TRẠNG THÁI VOUCHER

LUG on Facebook 1800 6646 (Free) Hệ thống 66 cửa hàng